Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03089
12-1975
Actoren
Aantekening
Samenvatting
Aantekening t.b.v. gesprek MP en M met Wilson.
Tijdens de Europese Raad werden de institutionele voorstellen van bondskanselier Schmidt nog niet besproken. Deze voorstellen hebben betrekking op: 1) versterking positie Europees Parlement door rechtstreekse verkiezingen en grotere medeverantwoordelijkheid in besluitvormingsproces. Deze voorstellen worden door Nederland krachtig gesteund. 2) Verbetering informatieverstrekking over resultaten Europese Raad. Nederland steunt dit maar wijst ook op het belang van een goede voorbereiding van de Raad. 3) Besluiten van 'secundaire betekenis' dienen bij meerderheid van stemmen te worden genomen. 4) De Algemene Raad dient zich aan het begin van de zitting bezig te houden met de resultaten van de andere Raden. 5) De Raad moet meer door Coreper ontlast worden, terwijl tevens gepleit wordt voor de benoeming van Europese staatssecretarissen. 6) Nederland zal zich niet verzetten tegen een vast voorzitterschap, mits er waarborgen zijn t.a.v. de kwaliteit van de persoon in kwestie. 7) Nederland kan niet akkoord gaan met het voorstel dat de Raad zich dient uit te spreken over de benoeming van leden en de voorzitter van de Commissie. 8) De Raad dient door de Commissie te worden geconsulteerd over buitenlands politieke en handelspolitieke vraagstukken van bijzondere betekenis.