Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03105
31-08-1977
Samenvatting
769. Devaluatie van de Scandinavische Kronen.
Zweden heeft zijn Kroon met 10% gedevalueerd t.a.v. een groep van 15 valuta's van landen die voor Zweden van belang zijn. Kort daarvoor is Zweden tijdelijk uit de slang gestapt. Binnen de slang werd besloten tot verlaging van de spilkoersen van de Noorse en Deense Kroon met 5%. Ook Finland en Ijsland zullen nog volgen.
Het ineenschrompelen van de slang is een ernstige bedreiging voor de levensvatbaarheid van het arrangement. De resterende landen worden steeds afhankelijker van de D-Mark. Nederland en Duitsland hebben geen baat bij een exclusief aan elkaar gekoppelde munt. Getracht zou moeten worden de Zwiters te bewegen toe te treden. Het Franse argument dat dit de totstandkoming van een toekomstige Europese munt bemoeilijkt is minder valabel.
De effecten van de devaluaties voor de Nederlandse concurrentiepositie zijn beperkt. De gevolgen voor de EG zijn nog niet duidelijk. Wel is duidelijk dat de slang moeilijke tijden tegemoet gaat.