Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03106
09-01-1978
Actoren
memorandum met bijlage(n)
Samenvatting
5/78. Eventuele koerswijzigingen gulden.
Alhoewel de VS i.sm. de BRD krachtige pogingen ondernemen om de positie van de dollar te steunen is het niet onmogelijk dat binnen enkele weken er een ministerieel spoedberaad over de positie van de gulden moet worden gehouden.
1. Het voortbestaan van het slangarrangement is niet alleen economisch van belang. Het vormt ook een oriƫntatiepunt voor geleidelijke verwezenlijking van de EMU.
2. De handhaving van vaste koersrelatie tussen de Benelux-valuta's is niet alleen voor het vrije handelsverkeer maar ook voor de afschaffing van de grensformaliteiten van belang.
3. In geval van een pariteitswijziging binnen de slang zou de gulden de DM niet zonder meer moeten volgen.
4. Bij een onverhoopt uiteenvallen van de slang zal in ieder geval een regeling moeten worden getroffen om de Benelux-munten niet t.o.v. elkaar te laten zweven.
5. Voorts verdient het aanbeveling bij een koerswijziging van de gulden de EG-partners vooraf te raadplegen mede met het oog op de in te stellen monetaire compenserende bedragen (mcb's).