Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03193
23-11-1977
Samenvatting
181/77. Voorstel Premier Tindemans m.b.t. Europese Stichting.
Italianer (S) werd gebeld door Y. Scholten over deze Stichting. Hij is hierin geĆÆnteresseerd vanwege zijn bestuurfunctie bij de 'Fondation EuropĆ©enne de la Culture'. In het rapport Olivi, dat aan de Commissie is voorgelegd, wordt op geen enkele wijze melding gemaakt van de mogelijkheid van samenwerking met bestaande stichtingen, waardoor ook de Fondation buiten de prijzen zou vallen. Hierdoor bestaat het risico van dubbel werk. Scholten drong erop aan dat Nederland zich in de Europese Raad gaat sterk maken voor samenwerking met bestaande stichtingen.
Verder had Scholten vernomen dat Olivi zelf kandidaat zou zijn voor het voorzitterschap van de nieuwe stichting. Hij acht dit een heilloze weg.