Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03197
20-03-1975
Actoren
memorandum met bijlage(n)
Samenvatting
DRW/WS-20. Europees Universitair Instituut.
Volgens Kohnstamm heeft Nederland er altijd op aangedrongen dat het Instituut deel uitmaakt van de Gemeenschappen. Het tegendeel is echter waar. Het Nederlands standpunt was dat het EUI weliswaar tussen de lidstaten van de EG zou moeten worden opgericht en zekere banden met de EG zou moeten hebben, maar dat hier niet van een communautaire aangelegenheid zou mogen worden gesproken. Dit stantpunt werd voor de eerste maal door de Nederlandse delegatie uitgedragen in de intergouvernementele conferentie in februari 1971 in Rome, alwaar overeenstemming over de juridische basis van het instituut werd bereikt.

Blijkens marge Brinkhorst is dit gestelde weliswaar juist, maar is wel degelijk sprake van een nauwe band.