Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03201
28-01-1976
Actoren
codebericht
Samenvatting
Rechtstreekse verkiezing Europees Parlement.
Het is duidelijk dat evenals bij andere onderwerpen in de Europese samenwerking, bij de verkiezingen sprake zal zijn van overgangsregelingen voordat deze hun definitieve vorm hebben gevonden. Dit komt ook naar voren in het voorstel-Patijn. Dit is evenwichtig, billijk en volstrekt aanvaardbaar. De indruk is dat ook de Franse regering die mening is toegedaan met uitzondering van de zetelverdeling over de lidstaten.
In Brussel is gebleken dat de lidstaten geen moeite hebben met het voorlopig handhaven van nationale verkiezingsprocedures. Frankrijk wil hiermee bereiken dat er snel een besluit over de verkiezingen wordt genomen, zodat ze in 1978 kunnen worden gehouden. Een eenvormig procedure zou de besluitvorming kunnen ophouden.