Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03202
08-04-1976
Samenvatting
416. Rechtstreekse verkiezing Europees Parlement.
Binnenlandse Zaken overweegt een adviesaanvrage te richten aan de Kiesraad inzake een nationale wettelijke regeling van de rechtstreekse verkiezing van leden van het Europees Parlement. De Kiesraad zal een wettelijke regeling met Memorie van Toelichting opstellen, hetgeen twee maanden in beslag zal nemen.
Er is veel voor te zeggen om de interne voorbereiding nu reeds op gang te brengen en niet te wachten op communautaire besluitvorming. Het punt is echter dat BiZa in het duister tast over de vraag of het gestelde in het ontwerp-Patijn dat de verkiezingsprocedure verloopt volgens de geldende bepalingen in iedere lidstaat, inhoudt of die bepalingen integraal moeten worden overgenomen. BiZa gaat ervan uit dat dit het geval is, maar uitlatingen van andere delegaties in Brussel geven aanleiding tot twijfel. Een vraag is of het kiesrecht moet worden uitgebreid tot in de overige EG-lidstaten woonachtige Nederlanders.
Volgens DIE is een ruime interpretatie van het begrip 'aldaar geldende bepalingen' zeer wel verdedigbaar, en voor lidstaten met een districtenstelsel zelfs een noodzaak. Uitbreiding van het kiesrecht uit te breiden tot Nederlanders woonachtig in de overige lidstaten.