Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03217
07-07-1976
Samenvatting
Brief Europese Beweging aan Van der Stoel.
De EBN vraagt 5 miljoen gulden voor een voorlichtingscampagne t.b.v. de Europese verkiezingen. Motief is dat het welslagen van deze eerste stap tot democratisering van de besluitvorming in de Europese Gemeenschap in belangrijke mate afhankelijk is van de aan de kiezer te verstrekken voorlichting. Ook in Nederland is het initiatief genomen door de vorming van een nationaal comité o.l.v. Kamervoorzitter Vondeling.

Blijkens margeaantekening Van der Stoel is het echter uitgesloten dat dergelijke bedragen ter beschikking worden gesteld.