Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03257
09-05-1977
Samenvatting
Europese Beweging aan Den Uyl.
Aangedrongen wordt om op korte termijn een beslissing te nemen over de invulling van de pro-memoriepost inzake voorlichting mb.t. de Europese verkiezingen. Verschillende activiteiten zijn reeds in gang gezet. Voor de ter hand te nemen activiteiten is nodig f 2,1 mln in 1977 en f 5,6 mln in 1978. De door de Europese instellingen beschikbaar gestelde middelen zijn gering.