Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03258
03-06-1977
Samenvatting
484/77. Subsidie Comité-Vondeling.
Nu het kabinet heeft besloten voor 1977 f 1,2 mln uit te trekken voor het comité, doet zich de vraag voor of de toekenning van subsidie niet moet worden begeleid door voorwaarden of wensen m.b.t. de bestemming van de gelden. Op basis van de gestelde criteria worden een aantal voorgestelde activiteiten te licht bevonden, met name in de sector vorming. Ten einde te voorkomen dat de te verstrekken subsidie juist daarvoor wordt aangewend, een bepaald niet denkbeeldig gevaar omdat zich juist op het terrein van vorming een aantal belanghebbende organisaties bewegen, lijkt het gewenst dat in een brief aan het Comité-Vondeling een duidelijke richtsnoer wordt gegeven.