Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3a. Voorbereiding Algemene Raad van 26 en 27 oktober 1981.
Den Uyl vraagt of het Franse memorandum inzake een 'rélance européenne' in de Raad wordt besproken. Van den Broek zegt dat het slechts aan de orde kan komen voorzover dit betrekking heeft op de mandaatsproblematiek. Het is geen afzonderlijk agendapunt. Den Uyl bepleit niettemin dat het Nederland met name plek inruimt voor een fundamantele bespreking van de 'espace sociale'.
Besloten wordt de conclusies van de CoCo goed te keuren, uitgezonderd die over de mandaatsproblematiek, die afzonderlijk zullen worden besproken.