Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03267
02-03-1978
Samenvatting
225. Nederlegging notificatie inzake directe Europese Verkiezingen.
De bekrachtiging/notificatie-oorkonde zal pas worden gedeponeerd op het moment dat de voor de uitvoering van het verdrag noodzakelijke interne uitvoeringswetgeving tot stand is gekomen. Dit om te vermijden dat Nederland op het tijdstip van in werking treden van het verdrag niet aan zijn volkenkundige verplichtingen kan voldoen. Nederland heeft tot uiterlijk mei 1979 de tijd om de wijzigingen in de Kieswet te realiseren. Een risico voor het niet realiseren van deze termijn lijkt afwezig omdat de Kamer zich al gebonden heeft aan de goedkeuring van de akte inzake de Europese verkiezingen en omdat de Kamer zelf aandringt op snelle afhandeling. DIE verzoekt de zaak in marge van de ministerraad te bespreken met de minster van Binnenlandse Zaken. Indien de nederlegging van de oorkonde kan geschieden vóór de Europese Raad van 7/8 april, dan kan dat enig politiek effect hebben.
Zie ook