Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Brief EBN inzake subsidieaanvrage campagne Europese Verkiezingen 1984.
De EBN wil de verkiezingen voor het EP in 1984 in een zo vroeg mogelijk stadium onder de aandacht van de Nederlandse kiezer brengen. Daartoe heeft de Europese Beweging plannen uitgewerkt om begin 1983 met een campagne te beginnen. Net als bij de verkiezingen wil de EBN een algemene campagne opzetten met neutrale voorlichting over het Europese gebeuren. Deze campagne kan stimulerend en ondersteunend werken voor de door de politieke partijen op te zetten verkiezingscampagnes. Voor de campagne vraagt de EBN een subsidie van f 1.215.000,- in 1983 en f 1.805.000,- in 1984.

N.B. subsidieverzoek werd afgewezen.
Zie ook