Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03300
11-03-1981
Actoren
Brief
Samenvatting
Europees Paspoort.
Bij brief van 5 maart werd de regering van de Nederlandse Antillen verzocht mede te delen of ze kan instemmen met een principebesluit van de Europese Raad inzake invoering van een Europees paspoort. De kwestie zou op 13 maart in de ministerraad of de rijksministerraad aan de orde komen.
De gevolmachtigd minister wijst erop dat het EEG-verdrag geen bindende kracht heeft voor de Nederlandse Antillen en dat het voor de Antilliaanse regering niet op haar weg ligt een oordeel over het principebesluit inzake een Europees Paspoort uit te spreken. Wel betreurt de Antilliaanse regering het ten zeerste, dat deze zaak pas zo laat onder haar aandacht is gebracht.
De GM spreekt verder het vertrouwen uit dat invoering van een Europees paspoort niet zal leiden tot het ontstaan van zelfs de schijn als zouden binnen het Koninkrijk paspoorten worden uitgegeven waaraan rechten zullen kunnen worden ontleend afhankelijk van het deel van het koninkrijk waarbinnen men geboren is.
Thema
Trefwoorden