Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03303
12-05-1981
Samenvatting
Conclusies Coördinatiecommissie, 12 mei 1981.
- Personeelsproblemen. De CoCo stemde in met het AOP-advies als uitgangspunt voor de Nederlandse positie. Verder heeft Nederland bezwaar tegen het voorstel dat de secretaris-generaal van de Raad het personeel het recht wil geven te verzoeken tot een ontmoeting met de leden van de Raad, alsmede tegen de voorgestelde arbitrageregeling. De Raad dient het initiatief tot een dialoog met het personeel en de bemiddeling aan het voorzitterschap te laten.
- Toetreding Portugal. Nederland heeft zich terecht tegenstander verklaard van een limitering van de invoer tussen de lidstaten, ook al betreft het een overgangsperiode. Geconstateerd werd echter dat over dit Nederlandse standpunt in de Raad een overeenstemming mogelijk zal zijn. T.b.v. van de voortgang van de onderhandelingen zal Nederland dan moeten bewegen naar de Britse en Franse posities. EZ en Financiën wilden hiervoor nog geen toestemming geven.
Zie ook