Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03365
29-02-1984
Actoren
Memorandum
Samenvatting
15/84. Herbenoeming Mr. Andriessen.
A.s. vrijdag zal in de ministerraad de herbenoeming van Andriessen als Nederlands lid van de Europese Commissie aan de orde komen. Een vroegtijdige herbenoeming kan Andriesses positie in de EC ten goede komen en zijn kansen vergroten bij een eventuele herschikking van portefeuilles. Te verwachten valt dat de portefeuilles economische en financiƫle zaken, buitenlandse betrekkingen, en landbouw beschikbaar zullen komen. Deze zijn alle drie interessant voor Andriessen, waarbij hij zelf een voorkeur heeft voor Landbouw.
Ook kan de vraag aan de orde komen dat Andriessen een goede kandidaat zou kunnen zijn voor het voorzitterschap. Geadviseerd wordt dit nog niet naar voren te brengen. Mocht Davignon succes hebben met zijn lobby of de BRD met een overtuigende kandidaat komen, dan zou Andriessen geen kans hebben en een onsuccesvolle kandidatuur zou zijn positie bij de portefeuilleverdeling schaden.