Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
2. Voorbereiding Speciale Raad van 28 november 1983. a) Landbouw.
Braks stelt de vraag aan de orde in hoeverre we de bereidheid tot bezuinigingen in de zuivelsector blijven koppelen aan de voorwaarde dat ook over bezuinigingen in de andere sectoren de nodige afspraken worden gemaakt. De vraag spitst zich toe op garantiedrempels. Deze dienen te worden ingesteld hetzij in sectoren met overschotten, hetzij in sectoren met excessieve uitgavenstijgingen. De minister-president stelt voor vast te houden aan de formule van het Griekse voorzitterschap dat er garantiedrempels zullen worden ingesteld in beide sectoren. De raad kan zich hiermee verenigen.
Vervolgens gaat de discussie over de invoering van de superheffing. Geconcludeerd wordt dat de delegatie wat betreft de referentiebasis zal vasthouden aan de formule 1983- x, waarbij de x dient te corresponderen met een bezuiniging van 1 mld ECU. Dit onder voorbehoud dat in de andere sectoren een bezuiniging van 2 mld ECU zal worden gerealiseerd.