Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03432
22-12-1983
Actoren
Memorandum
Samenvatting
66/83. Follow-up Stuttgart-Athene.
Het lijkt erop dat het Franse voorzitterschap in het begin van het nieuwe jaar geen bijzondere initiatieven zal ontwikkelen om de vastgelopen besprekingen, het het echec van Athene, weer op gang te brengen. Binnenlandspolitieke overwegingen brengen Parijs ertoe de moeilijke dossiers zoveel mogelijk uit te stellen tot de Europese Raad van juni. Niet duidelijk is hoe de vertragende taktiek zich rijmt met een aantal aan termijnen gebonden zaken, zoals de landbouwprijzen, opstellen voorontwerp begroting 1985 en de door het EP geblokkeerde compensatiebetalingen 1983 aan het VK. Daar komen de bezuinigingsvoorstellen van de Commissie nog bij.
Volgens DGES is de Franse tactiek weinig geruststellend. De EG kan zich nauwelijks enig tijdverlies veroorloven en de weinig beschikbare tijd moet worden benut om op de Europese Raad van maart enige vooruitgang te maken. Er dient gestreefd te worden naar een aantal beslissingen, waarbij in elk geval hoort het vraagstuk van de compensaties aan het VK.