Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03443
14-09-1983
Samenvatting
1545. Herstructurering EG-landbouwbeleid. REZ 16 september 1983, punt 3.
In de standpuntbepalng van de Nederlandse delegatie is tot nu toe sterk het accent gelegd op een te bereiken concreet ombuigingsbedrag. De pleidooien van Nederland om de ombuigingsbedragen over een breed vlak te spreiden, lijken echter steeds meer op een rotsige bodem te vallen. Het ziet er naar ut dat de bulk van de ombuigingen in de zuivel- en (plantaardige) oliesectoren gezocht zal worden. Dit betekent een regelrechte aanval op een Nederlands belang. Van de Graaf vindt het gevaarlijk om dan te blijven hameren op een concreet ombuigingsbedrag, aangezen Nederland dan meer dan evenredig zal moeten opbrengen. Dit doet hem denken aan het kabinet-Biesheuvel waarin kampioen-bezuiniger Drees jr. het meeste op zijn begroting moest inleveren. In zo'n situatie moet Nederland in de EG niet belanden. Er dient daarom te worden vastgelegd dat een ombuiging van 3 mld ECU alleen acceptabel is als de ombuigingsoperatie evenwichtig gespreid wordt. Zo niet, dan zal Nederland zich op de omvang van de operatie moeten herbezinnen.
Zie ook