Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4. Discussienota inzake de problematiek van de 'twee snelheden' in de Europese integratie.
Van Eekelen stelt dat de nota meer een samenvatting is van de interdepartementale discussie dan een gecoördineerd standpunt.
Brak heeft er begrip voor dat men zoekt naar wegen om de blokkades in de EG te doorbreken. Maar het gaat hem echter te ver om de doelstellng van de Gemeenschap daarvoor in de weegschaal te stellen. "Wij willen toegroeien naar een geïntegreerd Europa; niet naar een Europa 'à la carte'." Hij heeft ernstig bezwaar tegen ruimte voor achterblijvers. Uitzonderingen op de regel moeten mogelijk zijn, mits in communautair kader en mits van tijdelijke aard.
De Koning en Van Aardenne wijzen erop dat het twee snelhedenconcept al wordt toegepast buiten het communair kader, zoals bij het EMS. Volgens Korthals Altes zou het neerkomen op het creëren van een nieuwe uitlaatklep naast het Akkoord van Luxemburg, dat nu te onpas wordt ingeroepen.
Bolkestein is voor twee snelheden om te voorkomen dat de Gemeenschap afzakt naar een tweede categorie landen op industriegebied. Brinkman is tegen, Ruding twijfelt en Smit-Kroes is tegen, tenzij onder bepaalde voorwaarden.
De REZ trekt uit de discussie geen conclusies en besluit het punt aan te houden tot de volgende vergadering.