Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03472
14-02-1984
Samenvatting
Conclusies Coördinatiecommissie, 14 febr. 1984.
- Britse begrotingsbijdrage. De Nederlandse voorkeur gaat uit naar een definitieve oplossing van het vraagstuk, welke kan zijn voorzien van een herzieningsclausule met het oog op aanpassing van het systeem aan veranderdende omstandigheden.
- Uitbreiding eigen middelen. Besloten werd aan de REZ de vraag voor te leggen met welke verhoging van de eigen middelen Nederland kan instemmen indien aan de voorwaarde van betere beheersing van de uitgaven zal zijn voldaan. Gedacht werd aan een verhoging van 0,4% BTW of een hoger percentage, al dan niet voorzien van tranches.
- Europees vervoersbeleid. Geconcludeerd werd dat het wenselijk was tijdens het Gymnich-overleg na te gaan of verzending van een brief m.b.t. het Europees Vervoersbeleid op positieve reacties zou kunnen rekenen. Aan de hand daarvan zou het Nederlandse standpunt worden gefinaliseerd.
- Toetreding Spanje. Nederland zal ernaar streven dat de Algemene Raad de EG-verklaring inzake de landbouw afrondt, daar uitblijven zou leiden tot een onaanvaardbare vertraging in het toetredingsproces. Nederland kan ermee instemmen dat de integratie van de Spaanse landbouw via het klassieke overgangsmechanisme zal verlopen, maar als het GLB in een bepaalde sector in de Spaanse landbouw niet direct na toetreding kan worden toegepast, een etappegewijze overgang gewenst kan zijn.
- Nederand kan instemmen met opname van Groenland in de lijst van Landen en Gebieden Overzee.