Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Advies ICM toetreding Spanje en Portugal tot de EG.
De Interdepartementale Coördinatiecommissie Minderhedenbeleid (ICM) heeft een verdeeld advies afgeleverd, omdat enkele leden meenden dat het ICM niet het aangewezen orgaan was om hierover te adviseren. Van Leijenhorst meent echter dat het ICM bevoegd is om adviezen uit te brengen over alle onderwerpen die de hoofdlijnen en uitgangspunten van het gecoördineerde minderhedenbeleid raken. Een daarvan is het restrictieve toelatingsbeleid.
De ICM adviseert om de overgangsperiode voor het vrij verkeer van werknemers vast te stellen op tenminste 10 jaren. Daarnaast acht een meerderheid van de ICM het noodzakelijk om voor het vrije verkeer van zelfstandigen uit Portugal en Spanje een overgangsregeling in te stellen, analoog aan die voor werknemers.