Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03540
29-08-1985
Actoren
memorandum met bijlage(n)
Samenvatting
452(I12) Intergouvernementele Conferentie inzake de Europese Samenwerking, 9 september 1985.
Memo begeleidt de Nota bevattende richtlijnen voor de Nederlandse delegatie naar de Intergouvernementele Conferentie.
Deze conferentie is bedoeld om een verdrag uit te werken over een gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid en om het EEG-verdrag te wijzigen t.b.v. institionele aanpassingen en uitbreiding tot nieuwe activiteiten conform de rapporten van de Comité's Dooge en Adonnino.
Voor de Nederlandse delegatie vormen de institutionele verbeteringen en de toevoeging van nieuwe actieterreinen aan het Vedrag van Rome één complex waarvan de gelijktijdige realisering verkieslijk is. Zwaartepunt blijft evenwel voor Nederland de verbetering van de besluitvorming in de Gemeenschap.
Zie ook