Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03564
11-12-1985
Samenvatting
Groenboek: inkomenssteun.
In het Groenboek staan vier opties vermeld.
A) Een VUT-regeling voor landbouwers van 55 jaar en ouder zal zeer kostbaar zijn en weinig bijdragen aan de oplossing van de structurele knelpunten. Ervaringen in Nederland met de bedrijfsbeƫindigingsregeling hebben dit duidelijk gemaakt.
B en ) Ook inkomenssteun zal voor de knelpunten in de landbouw op de langere termijn geen oplossing bieden.
D) Een opkoopregeling zou een nuttig instrument zijn om de productie effectief terug te dringen. Indien in deze regeling de mogelijkheid van bedrijfsbeƫidiging zou worden ingebouwd, zou dit door L&V kunnen worden onderschreven. Deze regeling moet communautair zijn, zeker wat betreft de financiering. Daarnaast zou inkomen kunnen worden verworven uit dfferentiatie, landbouw als part-time werk en bevordering van bosbouw op landbouwbedrijven. De effecten van het Groenboek op de inkomens is echter moeilijk aan te geven.