Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03576
15-11-1985
Actoren
memorandum met bijlage(n)
Samenvatting
76/85. Verdragsteksten EMS/EMU.
Er is met Financiën overlegd inzake een tekst voor een door Nederland in te dienen amendement. In de ogen van Fin. dient deze ter vervanging van het ontwerp van Delors over de consolidatie van het EMS. In de ontwerpen van Financiën komt het EMS niet of nauwelijks voor.
Er liggen nu drie varianten op tafel, waarvan Financiën kiest voor de tweede, hoewel de eerste de voorkeur verdient. M wordt gevraagd om met Ruding te overleggen over deze eerste variant. "In geen geval zouden wij ons moeten vastleggen op de tweede variant, want daar krijgen wij onherroepelijk moeilijkheden mee."

Bijlage: de drie varianten.