Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
5. Voorbereiding Interne Marktraad dd. 4 februari 1986.
Van Aardenne vreest dat het tijdschemavan het Witboek voor de voltooiing van de interne markt net kan worden gehandhaafd. Er is nu al een achterstand. Van Swinderen licht toe dat vooral de fiscale harmonisatie een hobbel dreigt te worden die het nemen van andere maatregelen vertraagt. Ruding meent dat naast het fiscale spoor er ook op andere terreinen moet worden doorgegaan. Lubbers vreest echter dat men het risico loopt in de modder terecht te komen als niet tijdig de beslissingen worden genomen die het tijdschema aangeeft. Waar nodig zal het voorzitterschap zaken moeten zien te forceren; waar dit niet strikt nodig is moet het voorzitterschap er voor zorgen dat niet te lang bij eeuwigdurende onderwerpen wordt stilgestaan.
Besloten wordt dat de betrokken bewindslieden zich zullen inzetten om aan het tijdschema voor de voltooiing van de interne markt vast te houden en dat de delegatie zich op het standpunt kan stellen dat het Gemeenschapsoctrooiverdrag in werking kan treden indien negen lidstaten, inclusief Spanje, tot ratificatie zijn overgegaan.