Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03629
06-02-1980
Samenvatting
Conclusies Coördinatiecommissie, 6 febr. 1980.
Voorbereiding EcoFin-Raad van 11 februari.
1. De Economische situatie. Gezien de minimale voorbereiding, meende de CoCo dat de discussie in de Raad een algemeen karakter dient te hebben. Wel dient gesproken te worden over de economische effecten van de gestegen energieprijzen.
2. Het Britse Lusten-lasten probleem. Het Commissiedocument geeft vooralsnog geen aanleiding tot bijstelling van de Nederlandse positie, zoals ingenomen tijdens de Europese Raad van nov. 1979 te Dublin. Wel dienen er aan de Commissie vragen te worden gesteld om inzicht te verkrijgen in het mechanisme waarmee men het Engelse probleem wil oplossen. Nederland behoeft zijn suggesties voor aanwending van het Regionaal Fonds geenszins te verlaten.
T.a.v. de financiële gevolgen van het landbouwbeleid stelde de CoCo dat de rationalisering als einddoelstelling in deRaadsconclusies moet worden opgenomen.
Bij de voorbereiding van de Landbouwaad van 21/22 jan. werd gesteld dat de Commissievoorstellen een basis bieden om te komen tot een beperking van de structurele overschotten. De voorgestelde bezuinigingen moeten niet teniet worden gedaan door de prijsvoorstellen die in februari zullen worden ingediend. Benadrukt werd verder dat de ontwikkeling van de landbouwproductie en de daarmee gepaard gaande uitgaven noodzaakt tot een voortzetting van de bezinning over een algehele en structurele heroriëntering van de gemeenschappelijke landbouwpolitiek.
Zie ook