Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03641
20-10-1980
Samenvatting
Interventie 'Energie en Economisch beleid' uitgesproken door de Nederlandse vertegenwoordiger in de EcoFinRaad van 20 oktober j.l.
Nederland hecht veel waarde aan een grondige discussie over het energiebeleid, gelet op de sombere vooruitzichten t.a.v. de prijsontwikkeling en de beschikbaarheid van ruwe olie en olieproducten. De Nederlandse regering is van mening dat de afhankelijkheid van geïmporteerde energie moet worden teruggebracht. Dit kan gebeuren door inzet van het prijsmechanisme. Vergroting van investeringen in de energiesfeer is gewenst, waarbij ook gedacht kan worden aan toepassing van kernenergie.