Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03673
06-1983
Samenvatting
Nota inzake de onderhandelingen met de ACS-staten voor een nieuwe conventie (Lomé III).
De Commissie heeft twee documenten aan de Raad voorgelegd voor de onderhandelingen over Lomé III.
Nederland heeft zich er steeds voor ingezet om de ontwikkelingsinpanning en betrekkingen van de EG een wijdere horizon te verlenen en de reikwijdte van Lomé niet te beperken tot de traditionele partners. Nederland zal zich inzetten voor meer evenwicht in de richting van niet geassocieerde landen. Daarom zou het Commissievoorstel om de onderhandelingen op voorhand te beperken tot de huidige partners plus Angola en Mozambique moeten worden omgebogen.
IN algemene zin kan Nederland zich vinden in de doeleinden en modaliteiten zoals de Commissie in het mandaatsvoorstel heeft weergegeven. Nederland voelt echter niets voor een basisakkoord van onbepaalde duur, maar kan zich wel vinden in een termijn van 7 jaar. Voorts wil Nederland zich inzetten voor een passage over de mensenrechten.