Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
W00416
06-02-1948
Samenvatting
Verslag van de tweede zitting van de Studiegroep voor de Europese Douane-Unie.

De studiegroep heeft een rapport ontvangen van het douane-comité, wat goedgekeurd wordt. Het comité van experts wordt gevraagd een programma op te stellen om de aanbevelingen uit het rapport in praktijk te brengen. De belangrijkste taak op dit gebied is een gemeenschappelijke douane-nomenclatuur, waarvoor een permanent bureau wordt opgericht te Brussel.
De studiegroep houdt de vorderingen in andere regionale douane-unies nauwgezet in de gaten. In de Benelux is vanaf 01-01-1948 een gemeenschappelijk buitentarief van kracht. De regeringen van Frankrijk en Italië hebben na enig onderzoek geconcludeerd dat er geen grote obstakels zijn die een douane-unie tussen de twee landen in de weg staan. Vertegenwoordigers van Denemarken, Noorwegen en Zweden bestuderen op dit moment nog de mogelijkheden van een douane-unie. De studiegroep concludeert dat de verwezenlijking van de verschillende douane-unies een belangrijke bijdrage levert aan de totstandkoming van een Europese Douane-Unie.
Om de verschillende bijzonderheden op economisch gebied verder te onderzoeken besluit de studiegroep een economisch comité op te zetten.
Besloten wordt het rapport dat in de drie maanden tussen de eerste en tweede zitting is opgesteld te laten redigeren, waarvoor Grazzi als rapporteur-generaal wordt aangesteld.
De studiegroep besluit West-Duitsland uit te nodigen om deel te nemen aan volgende besprekingen.
Zie ook