Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Verslag van de eerste bijeenkomst van de Studiegroep voor een Europese Douane-Unie.

Spaak betreurt het dat de Oost-Europese landen niet op de uitnodiging hebben kunnen ingaan, maar roept op tot hoop en navolging.
Spierenburg wordt gekozen tot voorzitter van de conferentie, Calmes tot vice-voorzitter.
De Benelux-delegatie zet uiteen welke stadia zich bij de douane-unie tussen de drie landen al hebben voorgedaan en welke er nog komen.
De aanwezige delegaties willen eerst een concreet plan zien. Dit plan zal betrekking hebben op een gemeenschappelijk buitentarief en wordt opgesteld door een comité van experts. Tijdens de volgende zitting zal dan rapport uitgebracht worden over de bevindingen.