Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
W00421
02-1948
Samenvatting
Erratum bij de vragenlijst van de Studiegroep voor de Europese Douane-Unie.
Bij titel B moet in plaats van ' Réalisation d'une Union Douanière' gelezen worden 'Methodes à adopter pour l'élaboration d'un tarif commun'.
Zie ook