Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00011
13-07-1973
Samenvatting
4 c. Bijeenkomst EEG-ministers van buitenlandse zaken te Kopenhagen inzake politieke consultaties.
Van der Stoel deelt mede dat hij zal deelnemen aan de conferentie in Kopenhagen inzake politieke consultaties. Deze is op initiatief van de Deense voorzitter van de EEG-raad georganiseerd met als doel de vergadering over de Atlantische dialoog buiten het EEG-verband te houden. De Nederlandse lijn zal zijn zoveel mogelijk politieke punten die raakvlakken hebben aan de EEG niet in Kopenhagen te bespreken tenzij de Europese Commissie aanwezig is. De hoofdstelling van Van der Stoel in Kopenhagen zal zijn dat een verdere belemmering van integratie wordt tegengegaan.Doelstelling is zijn ambtgenoten te wijzen op gevaarlijke aspecten.
Zie ook