Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00072
29-03-1974
Samenvatting
4 a. Conclusies van de REZ-vergadering op 27 maart 1974.
Lubbers vraagt Van der Stoel tijdens de komende EEG-raad bijzondere aandacht te geven aan de brief van de Amerikaanse minister Schultz betreffende de onderhandelingen tussen de VS en de EEG. Het wordt steeds bezwaarlijker dat dit overleg stagneert. Van der Stoel is het hiermee eens, er moet een oplossing komen om verdere belasting van de verhoudingen te voorkomen. De Nederlandse delegatie vreest dat er moeilijkheden met Frankrijk kunnen ontstaan. Westerterp gaat ervan uit dat indien er overeenstemming wordt bereikt met Algerije, er geen akkoord wordt getekend met een land dat een van de EEG-landen boycot. Dit acht Van der Stoel vanzelfsprekend. De onderhandelingen gaan echter door.
Zie ook