Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00098
08-08-1974
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
3 b. ACP-Conferentie in Kingston.
Brinkhorst deelt mede dat de onderhandelingen op de ACP-conferentie in Kingston positiever verlopen dan aanvankelijk gedacht. De EEG heeft schoorvoetend een positievere houding aangenomen. Voorts heeft de ACP zich positief opgesteld, aanvankelijk wenste men dat de omvang van het fonds 8 miljard dollar zou bedragen, van EEG zijde werd 3 mld aangeboden. Dit werd echter niet aangegrepen om de conferentie te laten mislukken. De beide onderhandelingspartners zijn nu gedwongen om samen tot een akkoord te komen, hoewel daarvoor nog veel ambtelijk overleg nodig zal zijn. Ten slotte heeft Frankrijk zijn eis van wederkerigheid bij tarief-preferenties, gezien de eenheid van de ACP-landen daartegen, niet gehandhaafd.
Zie ook