Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 j. Voorbereiding EEG-raad van ministers van financiën, de algemene EEG-raad en de EEG-raad van ministers van landbouw.
Lubbers tilt zwaar aan het punt van de gemeenschappelijke handelspolitiek en betreurt het dat men hier niet is uitgekomen op 1 januari jl. Brinkhorst merkt op dat Lubbers gelijk heeft dat het politiek niet goed is gelopen. Er zijn steeds meer bilaterale samenwerkingsovereenkomsten tot stand gekomen waardoor de behoefte aan communautaire handelsakkoorden is afgenomen. Er is een taxatieverschil in de Benelux. Nederland hecht meer belang aan het tot stand brengen van communautaire akkoorden dan België en Luxemburg. Brinkhorst zal hier in de EEG-raad op wijzen. Vervolgens komt de mogelijke vervroegde toetreding van Griekenland aan de orde. Brinkhorst merkt op dat toetreding moeilijk zou zijn voor de Griekse economie maar ook voor de Europese gemeenschap zelf. Van der Stoel gaat er vanuit dat hij wel kan instemmen met een verlenging van het associatieverdrag. De raad stemt in met de CoCo-conclusies.