Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00103
04-10-1974
Samenvatting
4 a. Verslag van de EEG-raad in Luxemburg.
Van der Stee brengt verslag uit van de landbouwraad, de vergadering heeft weinig verassende elementen opgeleverd. Er is besloten dat de overeengekomen prijsverhogingen een voorschot zijn op de volgende prijsronde. Er zal een kritische analyse komen van het landbouwbeleid en er is vastgesteld dat er een einde moet komen aan nationale maatregelen. Bestaande en toekomstige maatregelen zullen strikt worden getoetst aan het EEG-verdrag. Van der Stee karakteriseert de vergadering als een face-saving voor Duitsland. Den Uyl verwacht dat het hier niet bij zal blijven, Schmidt wil verregaande voorstellen aan de orde stellen, waaronder een onderschikking van de landbouwraad aan de algemene raad van de EEG.
Zie ook