Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00107
31-10-1974
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
4 e. De Europese topconferentie.
Van der Stoel heeft in een gesprek met Callaghan met name gesproken over de Britse houding ten opzichte van de EEG en de Europese topconferentie. De Britse minister wijst verkiezingen voor het Europees Parlement absoluut af. Hij gaf te kennen dat in verband met de interne situatie in Groot-Brittannië er niets in een communiqué van de topconferentie zou kunnen komen. Labour denkt aan het houden van een referendum uiterlijk in september 1975 . Hiertoe zullen in het voorjaar heronderhandelingen worden gehouden met de EEG. Hoofdpunten zijn de herziening van het landbouwregime en de kwestie van de financiële bijdragen aan de EEG. Callaghan meende dat de topconferentie zich zou moeten richten op werkloosheid, de inflatie en de energie. De kwestie van de financiële bijdragen zou eventueel aan de orde kunnen komen.