Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 h. Verslag van de EEG-milieuraad.
Vorrink heeft de vorige dag de EEG-milieuraad bijgewoond. Er is overeenstemming bereikt over de richtlijn betreffende de kwaliteit van het oppervlaktewater. Nederland heeft op het laatste moment een voorbehoud gemaakt. Vorrink is van mening dan men zo spoedig moet laten weten akkoord te gaan, omdat er geen gunstiger resultaten zijn te bereiken. Brinkhorst vindt het van belang na te gaan op welke manier de positie in het Rijnoverleg in het geding is. De raad besluit uiteindelijk dat het Nederlandse voorbehoud zo spoedig mogelijk zal worden opgeheven na overleg tussen Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Verkeer en Waterstaat, Financiën en Buitenlandse Zaken o.a. over de gevolgen voor de onderhandelingen over het saneringsprogramma van de Rijn.