Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00129
14-03-1973
Samenvatting
4 i. Conclusies van de coördinatiecommissie van 12 maart 1975.
De raad stemt in met de conclusies en beslists dat de vaststelling van een nieuwe Europese rekeneenheid aanvaardbaar is maar dat het tijdstip van invoering nog nader moet worden bezien. Met betrekking tot de voorbereiding van de Algemene Vergadering van de VN over een nieuwe economische orde zal Nederland in de komende tijd dienen te streven naar een spoedige formulering van wat gemeenschapsstandpunten zijn en wat niet.