Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 c. Conclusies van de coördinatiecommissie van 28 oktober 1975 en conclusies van de REZ-vergadering op 31 oktober 1975.
Pronk meent dat het Nederlandse beleid om wijzigingen aan te brengen in het algemene preferentiesysteem (APS) tot nu toe onvoldoende resultaat heeft gehad. Een discussie in de EEG-raad blijft uit en het beleid blijft achter bij de afspraken in VN-verband. Lubbers vindt het APS geen lege huls. Sommige contingenten zijn nog niet eens benut. De raad besluit dat Economische Zaken en Ontwikkelingssamenwerking een evaluatie van het functioneren van het APS voor industriële producten zullen opstellen ten behoeve van de Nederlandse standpuntbepaling bij besprekingen in de EEG. Ook de Europese Commissie zal worden gevraagd een memorandum op te stellen.
Zie ook