Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 c. Spanje.
Van der Stoel deelt mede dat over de internationale betrekkingen van Spanje intensief overleg wordt gepleegd. In de EEG-raad zal de vraag aan de orde komen of de onderhandelingen over het handelsakkoord met Spanje zullen worden hervat. De Nederlandse delegatie zal proberen de besprekingen hiervan uit te stellen naar februari. Verwacht wordt dat Denemarken dit zal steunen en Duitsland zal aandringen om de knoop nu door te hakken. Den Uyl vindt dat in de EEG te makkelijk wordt gekozen voor een intensivering van de betrekkingen in het idee dat dit democratisering tot gevolg zal hebben. Volgens Van der Stoel moet democratisering in Spanje verwezenlijkt zijn, voordat het een lidstaat kan worden.
Zie ook