Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 b. Conclusies van de coördinatiecommissie van 25 april 1976.
De raad bespreekt de technische aspecten van het samenwerkingsakkoord tussen de EEG en Pakistan en de internationale graanovereenkomst. Daarnaast wordt besloten dat op de tripartite conferentie op 24 juni Boersma en Lubbers aanwezig zullen zijn wanneer mogelijk. Het is Van der Stoel niet gelukt een andere datum overeen te komen. Tijdens de associatieraad met Turkije op 20 juni zal met name ten aanzien van het vrije verkeer van werknemers een zo restrictief mogelijk standpunt worden ingenomen.