Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 h. Verkiezingen Europese Parlement.
Van der Stoel deelt mede dat kamerlid Patijn de gedachte naar voren heeft gebracht om de Nederlandse leden van het Europese Parlement(EP) adviserend lid van de Tweede Kamer te maken. Westerterp vindt het van groot voordeel als rechtstreeks gekozene hun werk in het EP niet hoeven te onderbreken voor stemmingen in de Tweede Kamer. De Gaay Fortman is geen voorstander. Brinkhorst wijst erop dat het gaat om een tussenfase. Als het EP meer bevoegdheden krijgt zal er een breuk met de nationale parlementen ontstaan. Uiteindelijk beslist de raad dat Binnenlandse Zaken met Buitenlandse Zaken zal overleggen of alsnog een voorstel tot grondwetswijziging zal worden ingediend dat een adviserend lidmaatschap mogelijk maakt.
Zie ook