Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00214
22-10-1976
Samenvatting
4 f. Verslag van de energieraad van de Europese Gemeenschap.
Lubbers deelt mede dat in de energieraad door de lidstaten met waardering is gesproken over een document van Commissielid Simonet. De raad heeft aanvaard dat een communautair energiebeleid kan worden ontwikkeld volgens de door Simonet aangegeven lijnen. Ook was er in de energieraad opnieuw discussie over het beginsel van minimumgarantieprijzen. Volgens de Britten zouden tijdens de Europese topconferentie in Rome afspraken zijn gemaakt die niet worden nageleefd door de Fransen.