Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 g. Nieuwe samenstelling van de Europese Commissie
Den Uyl stelt de benoeming van een nieuw Nederlands lid in de Europese Commissie aan de orde. Van der Stoel vindt het van groot belang de Commissie meer kracht en inhoud te geven en iemand met gezag in Europa te benoemen. Verschillende bewindslieden vinden een belangrijke portefeuille voor Nederland als middelgroot land gerechtvaardigd. Vraag is of ook leden van het zittende kabinet in aanmerking kunnen komen. Voor het profiel van de kandidaat is ook de politieke kleur onderwerp van discussie. Den Uyl bepleit de benoeming van een progressief, omdat de socialistische fractie de grootste is in het Europese Parlement. Van Agt vindt ook de samenstelling van de Commissie als geheel van belang.