Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00225
26-11-1976
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
4 f. Benoeming Nederland lid van de Europese Commissie.
Den Uyl wijst erop dat de progressieve fractie in het Europese Parlement de grootste groepering vormt. Die verhouding wenst hij in de samenstelling van de Europese Commissie tot uitdrukking te brengen. Mede daarom zou hij een progressieve kandidaat als lid van de Europese Commissie willen voordragen. Van Agt zou graag een christendemocraat voordragen maar gaat gezien de verhoudingen in de raad akkoord met de voordracht van een progressieve kandidaat. De raad besluit minister Vredeling voor te dragen als lid van de Europese Commissie. De regering zal aandringen op de bezetting door haar kandidaat van een zware portefeuille.
Zie ook