Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 h. Verslag van de Europese Raad.
Den Uyl deelt mede dat tijdens de Europese Raad alom somberheid heerste over de economische situatie. De bespreking van het economische beleid werd beheerst door de lening ten bedrage van 4 miljard dollar aan Groot-Brittanniƫ. Voor wat betreft de noord-zuid dialoog (CIES) zijn geen gemeenschappelijke standpunten bepaald, mede in de verwachting dat de besprekingen zullen worden uitgesteld. Het rapport-Tindemans is op uiterst frustrerende wijze aan de orde geweest. Tijdens de raad is overeenstemming bereikt over de samenstelling van de Europese Commissie. Boersma vindt dat in de samenstelling de socialisten oververtegenwoordigd zijn. De raad neemt kennis van de overeenstemming tussen de 9 regeringen tijdens de Europese Raad over de nieuwe samenstelling van de Europese Commissie met ingang van 1 januari 1977.
Zie ook