Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 b. Conclusies van de REZ-vergadering op 10 juni 1977.
Van Kemenade merkt op dat hij uit oogpunt van het spreidingsbeleid begrip heeft voor Maastricht als vestigingsplaats van het instituut voor economische analyse en onderzoek. Rotterdam en Groningen komen echter meer in aanmerking wil men zorgen voor een goede stimulering van het wetenschappelijke werk van dit instituut. Boersma herinnert eraan dat reeds tweemaal eerder de kandidatuur van Maastricht als vestigingsplaats voor een Europees instituut is ingetrokken. Den Uyl acht het noodzakelijk dat op Europees niveau ook een bewust werkgelegenheidsbeleid en een regionaal beleid wordt gevoerd. Men moet het risico ten gunste van Maastricht nemen. De raad is het hiermee eens.