Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00248
01-07-1977
Samenvatting
4 d. Verslag van de Europese Raad van 29 en 30 juni 1977.
Den Uyl merkt op dat ook in de Europese Raad een groeiende irritatie viel waar te nemen over de wijze waarop de Britten gebruik hebben gemaakt van het voorzitterschap van de EG voor specifiek Britse belangen. Ook bij het kernfusieproject JET is een poging in die richting gedaan. Van der Stoel wijst op de verklaring over de Midden-Oostenproblematiek die woensdag bekend is gemaakt. Achter de schermen is hierover maandenlang overleg gepleegd. Nederland heeft geprobeerd aansluiting te zoeken bij eerdere verklaringen, zoals die namens de negen in VN-verband.
Zie ook